Ashwin GU (1996)

https://in.finance.yahoo.com/video/big-fat-indian-wedding-come-082818766.html