Managing Committee 2019 - 20

House Captains

Year

St. Andrew’s

St. David’s

St. George’s

St. Patrick’s

1947

T. Woodward

A. David

A. Nazareth

Y. Somu

1948

F. Dias

H. Fernandes

A. Ferris

P. D'Souza

1949

F. Dias

J. Nazareth

L. Michael

C. Fullinfaw

1950

P. Denis

S. Nazareth

R. Armstrong

T. John

1951

Lincoln Briggs

Eugene Cordeiro

Stafford Vernem

Patrick Cranaburgh

1952

Lincoln Briggs

Christopher Lynn

Basil Vernem

Frank Saldanha

1953

S.D'Souza

Patrick Seymour

T. R. Moghul

Patrick Speechly

1954

Sylvester Saldanha

Lawrence Frownes

Ossie Hewins

Cecil Noronha

1955

Moyeen Khaleeli

Robert Saldanha

Edgar Francis

Conrad De Rosario

1956

B.M. Jayasekhar

F.C.Pereira

A.Gaynor

N.Abraham

1957

John Saldanha

Philip Aviet

E.Lawyer

Jose Vallikappen

1958

Adolf Abraham

Michael Saldanha

Henry Taveira

S.Chakravarthy

1959

K.V.Nicholas

Denis Mathias

Nagaraj Shastry

Bashiruddin Babukhan

1960

Dinesh Bahadur

Ashley Knowles

K.S.Thomas

K.E.Eapen

1961

V.J.Abraham

P.Jayaker

I.Tellis

S.K.Raichur

1962

V.J.Abraham

P.Jayaker

Narendra Kumar

Alec Noronha

1963

Robin Chakravati

George Cheriyan

Rui Saldanha

Vaughan Marten

1964

Brian Janes

Ronald Coelho

R.J.Satur

Bernard Rodrigues

1965

V. J. John

Anthony Santiago

Bonnie Andrade

N/a

1966

Roy Chambers

Alan Machado /
Len Boesinger

Robert Mascarenhas

N/a

1967

Jude D'Souza

Reginald Fernandes

David Roby

Brian Kamath

1968

T.D'Souza &
Sobrinho

D.Bannerjee

I.Ahmed

Joseph Andrade

1969

K.Srikant

Albert Shaw

Ittira Davis

M.C.Kariappa

1970

Ajit Bhide

I.Akthar

Ittira Davis

R.Muttukumaru

1971

Ajit Bhide

Alex Pillai

Francis Lobo

K.A.Thimmaya

1972

Noel D'Sa

Philip Mascarenhas

Nicholas Pereira & L.Thomas

K.A.Thimmaya

1973

David Castelino

Keith Decouto

Bosco D'Souza

Srinivas Bhat

1974

Sunil Abraham

Michael Pereira

Mohan Abraham

Olavo D'Souza

1975

S.Manjunath

D.Pius

Michael Bakes

Trevor King

1976

Chaitanya Raina

Jamie Raghuram

Michael Jacquet

Rabindra Prabhu

1977

Prapanch Mandana

Eric D'Souza

Malcolm Panthaki

Prince F. Jacob

1978

Adrian Silgardo

S.Diwakar Rao

Joseph Xavier

P.S.Ramesh

1979

K.A.Appaiah

T.Rodrigues

P.A.Medappa

M.Suvarna

1980

N.Shetty

D.D'Souza

Mark De Magry

N.S.Prakash

1981

K.V.Poovaiah

S.Vikrant

R.Galway

Bobby Joseph

1982

Sarosh Saher

S.Huang

B.Mascarenhas

Jim Zachariah

1983

M.B.Chinappa

H.Somji

J.Huang

D.Lobo

1984

V.Shirish

S.Girish

E.Fernandes

B.Anthony

1985

P.Reddy

K.M.Appaiah

T. Varghese

R.John

1986

B.Rajneesh

R.Ashwin

R.Sandeep

Trevor Huang

1987

Ashwath Honnavar

N.K.Dilip

Joe Joseph

Uday Zachariah

1988

Belloo Muthanna

Praveen D'Souza

Shuaib Razvi

Rahul Dravid

1989

MD Farhan Sait

Anshul Choda

Om Prakash Arora

Arjun D'Souza

1990

Ashok Rao

Sumanth Kulkarni

Aditya Kaura

Vijay Dravid

1991

Ashwin Krishnan

Sachin Kukreja

Suraj Rajkumar

Narayan Sampath

1992

Vinay Mathias

Nandan Kamath

Rajiv Punja

Torun Mathias

1993

L.Ashok Roy

Akshay Madhavan

Sanjeev Shenoy

Sushil Shetty

1994

Ajit Sharma

Bijoy Pinto

Shaun Pinto

Mark Anthony Thomas

1995

Brojo Pillai

Rolf Marren

Rajeev Shenoy

Viren Punja

1996

Andrew De Nazareth

Aditya Appaya

C.Karthik

Sunil V Kashyap

1997

Bipin G Mathew

V.Vinod Kumar

Angelo Printer

Akhil Prabhu

1998

Nishan Joseph

Abhishek Kamath

Ashwin M

Sudhir Sukumar

1999

Jonathan Nicholas

Anup Krishnamurthy

Abhishek C

Sandeep
Mascarenhas

2000

Robin Mascarenhas

Chetan J William

Arjun Rego

Alok Nayak

2001

Vikram Angelo

Godfrey Sylvester

Shailesh Aranha

Nitin Baliga

2002

Satchith Paulose

Neville De Nazareth

T.B.Ponnappa

Mario Jerome Arun

2003

Akhil Iyer

Gautam E Pereira

Ajay Perumal

David Jacob

2004

Aquin Ritesh Pinto

Rohit Machado

Sujith Suresh

Kevin George

2005

Edward Rohit Murali

Saahas Patil

Leslie Joy Alex

David Thomas

2006

Noel Peter D'Souza

Rakesh S

Rinald Pereira

Suraj Bhaskar

2007

Rohan Joseph

Princeton Pereira

Aditya Balaram

Roger Joseph
Lurshay

2008

Vinay A

Karan Machado

Neil D'Souza

Nayan John Pinto

2009

Vaishnav Murthy

Kedar Nagarajan

D. Teja Sribharghav

Shamir Abraham

2010

Ranna D. Patil

Anirudh
Jonnavithula

Ajinkya Harsha

Chirantan Suhrid

2011

Yash Bagrecha

Vijay R.Melwani

Suraj K. Tomy

Vaibhav Belliappa

2012

Nikhil Roy

Ajit S

Shelwyn James S

Ishwara M. Hegde

2013

Raul Aranha

Jason D'Silva

Hermon L. Menezes

Chirag Raju

2014

Kenneth George

Siddanth N. Swamy

Leander Lewis

Aayush Shah

2015

Derick Brian Saldanha

Sherwin Darryl D'Souza

Srivalsan Sunil

Vineet Braganza

2016

Suharsh Xavier

Jake Varun Rebello

K. S. Chirag Cariappa

Shaun Kurien Paul

2017

Tejas S. Rai

Kenneth Lemuel T.

Mallon L. D’Souza

B. S. Vishwanathan

2018

S. Varun Balaji

Jason Samuel

Carlin Joseph

Gaurav Sivappa

Web Counter